Cena a platba

Od 1. 1. 2012 přecházíme na bezhotovostní platbu poplatku za kabelovou televizi.

Roční poplatek KT: 2.200 Kč včetně DPH
Výjimečně půlroční platba: 1.100 Kč včetně DPH

Splatnost:
roční platba do 15. 2. 2017
pololetní platba do 31. 1. 2016 a 31. 7. 2017

Bankovní spojení TESAS MEDIC: č. účtu 21304361/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který zjistíte:

  • na pokladním dokladu za rok 2016
  • v knihovně na tel. čísle 371 591 232
  • v TESASU TOP na tel. čísle 371 591 331

Konstantní symbol bezhotovostní platby je 558.

Alternativně je možné zaplatit hotově ve firmě TESAS TOP, s.r.o., U Daliborky 520, Nepomuk, u pí. Recmanové